Jakie ryzyko ponoszą inwestorzy?

Platforma HeavyFinance jest pośrednikiem pomiędzy inwestorem, a właścicielem projektu. Oferuje szereg starannie wyselekcjonowanych projektów o najwyższej wiarygodności kredytowej; jednakże inwestor przyjmuje na siebie wszelkie możliwe ryzyka: ryzyko całkowitej lub częściowej utraty środków przeznaczonych na finansowanie (kapitału); brak potencjalnego zysku oraz ryzyko utraty płynności finansowej.

Scenariusze te są jednak wysoce nieprawdopodobne. HeavyFinance, działając jako przedstawiciel wierzycieli, zapewni spłatę inwestycji: w razie potrzeby może zostać zainicjowane przeniesienie własności zastawionej przez właściciela projektu oraz mogą zostać podjęte inne środki w celu zapewnienia spłaty inwestycji.