Jak obliczany jest zwrot z inwestycji?

Stopa procentowa podana przy każdym projekcie HeavyFinance jest stopą roczną.

Na przykład, jeśli zainwestuesz 1.000 € w projekt o rocznej stopie zwrotu 12 procent, to miesięczne odsetki będą wynosiły 10 € =(1000 €) x (12/12/100).