Kiedy pieniądze zpostaną wypłacone pożyczkobiorcy i zaczną być naliczane odsetki?

O ile harmonogram spłaty pożyczki zamieszczony przy projekcie nie wskazuje inaczej, Twoje odsetki będą spłacane co miesiąc, natomiast zainwestowany kapitał zostanie spłacony na koniec projektu (każdy projekt ma określony czas trwania – 12, 24 miesiące, itd.)