Jakie kroki podejmuje HeavyFinance, aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczki?

W zależności od projektu można podjąć różne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pożyczki. Oto niektóre z nich:

Wpis hipoteki do księgi wieczystej lub zastawienie aktywów (w formie zastawu rejestrowego);
Ubezpieczenie OC i AC pojazdu, gdzie jako beneficjent wskazana jest platforma HeavyFinance;