FAQ Group: Rynek wtórny

Jakie są opłaty za korzystanie z Rynku Wtórnego?

Aby uczestniczyć w Rynku Wtórnym na platformie HeavyFinance, inwestor musi uiścić jednorazową opłatę – 1% od wartości nominalnej przenoszonego prawa do wierzytelności. Opłata ta jest uiszczana przez sprzedającego inwestycję. Wszystkie inwestycje oferowane na rynku wtórnym HeavyFinance można znaleźć tutaj.

Co to jest Rynek Wtórny?

Rynek Wtórny to funkcja na platformie HeavyFinance, dzięki której inwestorzy mogą przenieść dostępne prawo do roszczeń na innych inwestorów. Rynek Wtórny pomaga inwestorom sprzedać ich inwestycje w pożyczki w przypadku, gdy chcą wyjść z inwestycji. Inni inwestorzy, którzy przegapili pierwszą okazję do zainwestowania w dany projekt, mają drugą szansę na sfinansowanie pożyczki.

Kiedy mogę wypłacić zainwestowane pieniądze?

Gdy inwestycja zostanie spłacona na Twoje konto, możesz wypłacić swoje pieniądze. Jeśli nie chcesz czekać, aż pożyczkobiorca zwróci pieniądze zgodnie z harmonogramem, możesz sprzedać swoje inwestycje na rynku wtórnym, a następnie wypłacić pieniądze.

Czy mam możliwość sprzedania swojej inwestycji przed planowanym terminem?

Tak, możesz sprzedać swoją inwestycję poprzez rynek wtórny HeavyFinance. Po zalogowaniu się na swoje konto należy przejść do zakładki Mój profil i wybrać, którą inwestycję chcesz sprzedać. Jako sprzedający/a swoją inwestycję możesz zaoferować cenę, która może być równa wartości nominalnej zainwestowanej kwoty lub różnić się od niej (tj. być wyższa lub niższa). Więcej informacji na …

Czy mam możliwość sprzedania swojej inwestycji przed planowanym terminem? Read More »