Co oznacza wskaźnik LTV (Loan-to-Value) przy projektach?

Wszystkie pożyczki HeavyFinance są zabezpieczone gwarancją lub zabezpieczeniem. LTV (lub loan to value) to stosunek pomiędzy kwotą, która ma być pożyczona, a wartością przedstawionego zabezpieczenia. Jeśli projekt wykazuje 70% LTV, oznacza to, że pożyczkobiorca prosi o pożyczkę wartą 70% wartości zabezpieczenia, które zastawił (tj. prosi o 70 000 pożyczki, zastawiając grunt wart 100 000). Im niższy wskaźnik, tym niższe ryzyko inwestycyjne, gdyż w przypadku niespłacenia pożyczki wartość sprzedanej nieruchomości będzie wyższa od pożyczki.