Dlaczego czasami występuje opóźnienie w spłacie odsetek?

Sektor rolniczy jest silnie związany z sezonowością, a miesięczne dochody są różne w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Niestabilna sytuacja finansowa powoduje czasem opóźnienia w spłacie odsetek.


Jednak Twoje pieniądze są nadal chronione dzięki wszystkim krokom podjętym od początku. Ponadto pożyczkobiorca płaci inwestorom 0,1% dziennej opłaty za opóźnioną ratę. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Opłaty.