Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to model inwestowania i pozyskiwania funduszy, w którym inwestycje pochodzą od wielu pojedynczych osób. Crowdfunding znacznie upraszcza proces inwestycyjny, daje możliwość wyboru projektu inwestycyjnego i uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji.