Jakie praktyki mogę wprowadzić, aby zoptymalizować bilans węgla?

Istnieje wiele praktyk które można wprowadzić w ramach programu węglowego, jednakże zaznaczamy, że nie ma konieczności stosowania wszystkich. Większa liczba stosowanych praktyk będzie generować większą liczbę certyfikatów, oraz wyższy dodatkowy dochód. Praktyki rolnictwa regeneracyjnego obejmują m. in. nawożenie organiczne, redukcję orki lub jej brak, uprawę roślin strączkowych do płodozmianu, uprawę okrywową, zmniejszenie zużycia paliwa i zminimalizowanie stosowania syntetycznych środków produkcji. Wszystkie te sugestie mogą pomóc w optymalizacji bilansu węglowego i zwiększyć potencjał sekwestracji węgla.