Dochody rolników i jak je zmaksymalizować

W dynamicznie zmieniającym się świecie rolnictwa, polscy rolnicy stawiają czoła wyzwaniom, jednocześnie wykorzystując nowe możliwości, aby zwiększyć swoje dochody i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sektora. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które pokazują że dochody rolników z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2022 roku wzrosły do 5549 zł za hektar, w porównaniu z poprzednimi latami. Jest to dowód na to, że innowacyjne strategie i zrównoważone praktyki mogą przynieść korzyści zarówno rolnikom, jak i społecznościom, które obsługują. W tym artykule omówimy kilka kluczowych strategii, które rolnicy mogą zastosować, aby maksymalizować swoje dochody, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i zaspokajania rosnącego popytu na zdrową, lokalną żywność.

Jak dochody rolników mogą być zmaksymalizowane?

  • Rolnictwo regeneratywne 

Rolnictwo regeneratywne to podejście, które koncentruje się na odnawianiu zdrowia gleby i zwiększaniu jej płodności poprzez naturalne metody, takie jak kompostowanie, uprawa bezorkowa czy rotacja upraw. Uprawa bezorkowa, będąca elementem rolnictwa regeneratywnego, pozwala na zachowanie wilgoci w glebie, co jest korzystne w okresach suszy. Praktyki regeneratywne mogą prowadzić do większych plonów i mniejszego zużycia nawozów chemicznych oraz pestycydów, co w dłuższej perspektywie może obniżyć koszty produkcji.

  • Generowanie i sprzedaż kredytów węglowych

Rolnicy mogą generować kredyty węglowe, przechwytujące i przechowując dwutlenek węgla w glebie poprzez praktyki regeneratywne. Te kredyty mogą być następnie sprzedane innym firmom lub jednostkom, które chcą zrekompensować swoje emisje dwutlenku węgla, co może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla rolników.

  • Sprzedaż zbiorów w odpowiednim czasie

Ceny produktów rolnych mogą wahać się w zależności od sezonu i popytu na rynku. Sprzedaż zbiorów w momencie, gdy ceny są wyższe, może znacząco zwiększyć dochody rolników. Magazynowanie zbiorów po żniwach i czekanie na korzystniejsze ceny może być opłacalną strategią. Ta opcja jest możliwa jeśli rolnicy są w pozycji finansowej by takie akcje opóźnić. 

  • Ubieganie się o dopłaty i dotacje

Wiele rządowych i międzynarodowych programów oferuje dopłaty i dotacje dla rolników, którzy stosują zrównoważone praktyki rolnicze. Dopłaty te mogą obejmować wsparcie finansowe, techniczne lub edukacyjne, które może pomóc rolnikom w przejściu na bardziej zrównoważone metody uprawy. Np. obecnie rząd razem z ARiMR oferują pożyczki z oprocentowaniem 2% bądź ekoschematy z UE.

  • Sprzedaż ekologicznych produktów

Produkty ekologiczne i certyfikowane często są postrzegane jako wyższej jakości i mogą osiągać wyższe ceny na rynku. Otusz żywność ekologiczna jest droższa od konwencjonalnej w Polsce około 20 do 200% – w zależności od produktu. Certyfikacja, taka jak certyfikat ekologiczny lub Fair Trade, może zwiększyć zaufanie konsumentów i otworzyć dostęp do nowych rynków, co z kolei może zwiększyć dochody rolników.

Jak wygląda przyszłość rolnictwa?

Znalezienie równowagi między zwiększeniem dochodów a zrównoważonym rozwojem jest kluczowym wyzwaniem dla współczesnych rolników. HeavyFinance oferuje rolnikom w Polsce różnorodne usługi, które mogą pomóc w maksymalizacji ich dochodów. Oferta Zielonej Pożyczki 0% jest skierowana do tych, którzy chcą przejść na rolnictwo regeneratywne, a udział w programie węglowym pomaga rolnikom uzyskać dodatkowe dochody generując kredyty węglowe. Tradycyjne pożyczki rolnicze oferowane przez HeavyFinance mogą również zapewnić rolnikom niezbędne środki finansowe, dzięki czemu nie będą zmuszeni do sprzedaży swoich produktów po niższych cenach. Dzięki takim narzędziom finansowym, rolnicy w Polsce są dobrze przygotowani do zaspokojenia rosnącego popytu na zdrową, lokalną żywność, jednocześnie zwiększając swoje dochody i przyczyniając się do ochrony środowiska.