FAQ Group: Kredyty węglowe

Ile mogę zarobić podczas programu?

Dochód każdego gospodarstwa zależy od hektarów ziemi zapisanych do programu oraz od rodzaju gleby i zagospodarowania terenu. Właściciele gospodarstw otrzymają wynagrodzenie w oparciu o cenę sprzedaży kredytów węglowych wygenerowanych dzięki stosowaniu praktyk zrównoważonego zarządzania gruntami. Widząc zmiany w cenie kredytów węglowych, staramy się sprzedawać je na rynku po jak najwyższej cenie, aby przynieść największą wartość …

Ile mogę zarobić podczas programu? Read More »

Czy mogę śledzić cenę i sprzedaż moich kredytów węglowych?

Tak, jako uznany deweloper projektu, nasze kredyty węglowe są wysoko cenione na rynku i mamy duże doświadczenie w dostarczaniu konkretnych wyników w tej dziedzinie. Nasz zespół naukowy jest kompetentny i stosuje solidną metodologię, która zapewnia przejrzystość. Nasz zespół zajmujący się pozyskiwaniem kredytów węglowych współpracuje z renomowanymi i znanymi markami oraz firmami blue-chip. Zobowiązujemy się do …

Czy mogę śledzić cenę i sprzedaż moich kredytów węglowych? Read More »

Jaka będzie wartość moich kredytów węglowych?

Wartość kredytów węglowych jest określana przez jakość gleby i praktyk rolniczych. Ponadto, rynek kredytów węglowych działa podobnie jak rynek zbóż: wartość zmienia się w zależności od podaży i popytu. Regularnie przekazujemy rolnikom zarejestrowanym w programie aktualizację cen.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Pierwsza płatność, którą otrzymasz, nie jest zależna od daty rejestracji, ale raczej od czasu trwania Twoich regeneracyjnych praktyk rolniczych. Jeśli stosujesz zrównoważone zarządzanie gruntami od sierpnia 2019 r., to pierwsza płatność może nastąpić już na początku przyszłego roku.

Co się stanie, jeśli zdecyduje się opuścić projekt?

Opuszczenie programu nie wiąże się z żadnymi karami pieniężnymi. Ważne jest jednak, aby powiadomić nas o tym 30 dni wcześniej. Należy także pamiętać, że jeśli opuścisz projekt, stracisz część zdobytych kredytów węglowych. Dzieje się tak dlatego, że Verra, nasz partner certyfikujący kredyty węglowe, utrzymuje buforową pulę kredytów w celu ochrony przed potencjalnym powrotem do . …

Co się stanie, jeśli zdecyduje się opuścić projekt? Read More »

Jakie informacje są nam potrzebne do obliczenia kredytu węglowego?

Aby dołączyć do naszego programu kredytów węglowych, konieczne jest stosowanie zrównoważonych praktyk uprawy gospodarstwa. Kredyty mogą zostać wygenerowane jedynie po udokumentowaniu stosowania takich praktyk do czego będziemy musieli zebrać dane dotyczące; *Sposoby zbierania danych zmieniają się w zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze HeavyFinance.

Jakie praktyki mogę wprowadzić, aby zoptymalizować bilans węgla?

Istnieje wiele praktyk które można wprowadzić w ramach programu węglowego, jednakże zaznaczamy, że nie ma konieczności stosowania wszystkich. Większa liczba stosowanych praktyk będzie generować większą liczbę certyfikatów, oraz wyższy dodatkowy dochód. Praktyki rolnictwa regeneracyjnego obejmują m. in. nawożenie organiczne, redukcję orki lub jej brak, uprawę roślin strączkowych do płodozmianu, uprawę okrywową, zmniejszenie zużycia paliwa i …

Jakie praktyki mogę wprowadzić, aby zoptymalizować bilans węgla? Read More »

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w programie?

Wstępna ocena kwalifikacji obejmuje wypełnienie kwestionariusza dotyczącego praktyk zarządzania gruntami, wielkości gospodarstwa oraz lokalizacji gospodarstwa. Po przejściu pozytywnej weryfikacji przedstawimy Ci gotową umowę do podpisu.